Amerikas latviešu apvienība
http://www.alausa.org
     ALA

Latvijas Kultūras portāls KultūrasVēstis.lv
http://epadomi.lv/kulturasvestis
     Kulturas Vestis

Latvijas Muzeju biedrība
http://www.muzeji.lv
     LMB

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
http://www.izm.gov.lv
     IZM

Latvijas Republikas Kultūras ministrija
http://www.km.gov.lv
     KM