2017.gadā Rīgas dome atbalstīja Latvijas Sporta muzeja iesniegto projektu “Kārļa Vītoliņa mākslas riteņbraukšanas riteņu restaurācija”, piešķirot 2465,00 EUR lielu finansējumu unikāla riteņa restaurācijai. Ritenis ir viena no senākajām Latvijas sporta vēstures relikvijām, liecība par sporta attīstības pirmajiem soļiem mākslas riteņbraukšanā 19. un 20.gadsimta robežās.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Sporta muzejs saņēmis dāvinājumu - Koventrijas volejbola komandas "Rīga" (Lielbritānija) iegūtās balvas no 1949. - 2011. gadam Anglijā un citās valstīs. Balvas izcīnītas volejbola, basketbola, šaha, šautriņu mešanas u.c. sacensībās.
Paldies par dāvinājumu Inesei Auziņai - Smitai, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā pārstāvei, Kultūras dokumentācijas nozares vadītājai.

Latvijas Sporta muzejs ir lielākā sporta kultūrvēsturiskā mantojuma krātuve Latvijā. Muzeja krājums tiek veidots kā Latvijas sporta vēstures liecību krātuve, kas sabiedrībai sniedz visaptverošu priekšstatu par sporta nozīmi un attīstību, sekmējot kolekciju veidošanos, kas atspoguļo nozīmīgus sporta procesus un personu sasniegumus. Krājuma zelta fondu veido smagatlēta, sporta darbinieka, poligrāfiķa, fotogrāfa un sporta relikviju kolekcionāra un pētnieka Voldemāra Šmidberga (1893.-1975.) kolekcijas priekšmeti.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Sporta muzejs ir ieguvis Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu soļotāja Jāņa Daliņa sporta balvu restaurācijai.

Lasīt tālāk ...

2014. gada 3. augustā Latvijas Sporta muzejā viesojās vācu žurnālists Kristians Štelcers (Christian Stelzer), kurš dāvāja muzejam kausu un grāmatu par 1936. gadā Vācijas pilsētā Berlīnē notikušajām XI Vasaras Olimpiskajām spēlēm.

Lasīt tālāk ...

2014. gada 30. janvārī Latvijas Sporta muzejā notika tradicionālais ikmēneša sporta senioru tikšanās vakars.

Pasākuma programmā:

  • atskaite par Latvijas Sporta muzeja paveikto 2013. gadā;
  • Latvijas Vieglatlētikas savienības (sadarbībā ar SIA LDz Cargo atbalstu) dāvinājuma - lodes grūdēja Jāņa Bojāra sporta balvas, medaļas un nozīmes - saņemšana;
  • 2012. gada latviešu filmas Sapņu komanda 1935 demonstrēšana.  

Lasīt tālāk ...