Latvijas Olimpiskās akadēmijas konkurss

Latvijas Olimpiskā akadēmija izsludina konkursu, kurā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 20 līdz 35 gadiem un ar labām angļu vai franču valodas zināšanām. Pētījuma tēma Olimpiskie ideāli XXI gadsimtā. Diviem labākajiem pētījuma autoriem būs iespēja piedalīties Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 55. Starptautiskajā jauniešu sesijā, kas no 2015. gada 23. maija līdz 6. jūnijam notiks Olimpijā, Grieķijā.

Konkursa darbi jāiesniedz Latvijas Olimpiskajā akadēmijā līdz 2015. gada 15. februārim. Labāko darbu prezentācijas notiks 2015. gada 18. februārī plkst. 16.00 Latvijas Sporta muzejā, Alksnāja ielā 9, Vecrīgā.

Latvijas Olimpiskās akadēmijas ikgadējais konkurss Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt tiek organizēts ar mērķi veicināt Latvijas iedzīvotāju, īpaši jauniešu, izpratni un interesi par Olimpisko kustību, un motivēt konkursa dalībniekus iesaistīties olimpiskās kustības zināšanu apguvē un popularizēšanā.

Vairāk par konkursu Latvijas Olimpiskās akadēmijas mājaslapā www.loa.lv.
Konkursa nolikumu var lasīt šeit