Sporta pasaule grāmatās

2014. gada 21. augustā Latvijas Sporta muzejs aicināja uz tikšanos ar apgāda Jumava pārstāvjiem, kuri prezentēja līdz šim izdotās grāmatas par sportu un pastāstīja par saviem nākotnes plāniem.

Līdzās modernajiem mūsdienu sporta izdevumiem klātesošie varēja iepazīties ar patiesi izcilām 19. un 20. gadsimta mijas un starpkara posma (1918.–1940.) sporta tematikai veltītām grāmatām, kas reiz atradušās Latvijas Fiziskās izglītības institūta (dibināts 1921. gadā) bibliotēkas plauktos.

Piemēram, 1888. gadā izdotā zviedru sporta enciklopēdija vairākos sējumos Illustrerad Idrottsbok (Viktor Balck). Izdevuma vienā sējumā vien ietvertas 1500 ilustrācijas. Vai, piemēram, Berlīnē&Štutgartē V. Špemana izdevniecībā 1910. gadā izdotā Spemanns goldenes Buch des Sports, 1912. gadā Jēnā izdotā Physiologie der Leibesübungen (Ferdinand Lagrange) un tajā pašā gadā klajā nākušais Stokholmas olimpiādes spēļu oficiālais izdevums The Olympic Games of Stockholms 1912 Official report.

Ne mazāk interesantas ir arī starpkara posmā Latvijā un pasaulē izdotās sporta grāmatas. Piemēram, Daiļskriešana uz ledus (Baumanis. R., Rīga, 1924) vai pasaules strādnieku olimpiādei veltītais izdevums 2. Arbeiter Olympiade Wien, 19.–26. Juli 1931. un citi izdevumi.

 Pasākuma fotogrāfijas (autore Baiba Lāce, Latvijas Sporta muzejs):

Jumava 1      Jumava 2
     
Jumava 3   Jumava 4
     
Jumava 5   Jumava 6
     
Jumava 7   Jumava 8
     
Jumava 9   Jumava 10
     
Jumava 11   Jumava 12