Muzeju nakts 2015

2015. gada 16. maijā, svinot Raiņa un Aspazijas 150. jubileju, notika starptautiskā akcija Muzeju nakts. Latvijas Sporta muzejs durvis vēra no plkst.18.00 līdz pusnaktij un tāpat kā visa Latvija atradās Raiņa un Aspazijas varā.

Rainis – Strādnieku Sports un sargs (SSS) goda biedrs

Rainis1      Rainis2
Rainis - SSS pirmais goda biedrs   Strādnieku olimpiādes atklāšana Frankfurtē, 1925. gada 24. jūlijs

Jaunajā Latvijas valstī Rainis bija viens no Strādnieku Sporta Savienības dibinātājiem, fiziskās kultūras veicinātājs un garīgais iedvesmotājs, sarakstīja strādnieku sportistiem  arī maršu, tulkojis vingrotāju un jaunatnes maršus un citas sporta dziesmas. Bija žurnāla Strādnieku Sports un sargs līdzstrādnieks. Bieži piedalījies strādnieku sporta sarīkojumos, piedodams tiem sevišķu svinīgumu. Savos apsveikumos, kā aizvien, sirsnīgos, siltos, dziļas domas pilnos vārdos iedvesmojis jaunos sportistus, sargus un pionierus cīņai par cilvēces labāku, saulaināku nākotni. Rainis vienmēr bija jaunatnes, tātad arī sporta jaunatnes draugs.

Rainis3      Rainis4
 Strādnieku olimpiāde Vīnē, 1931. gada 19.-26. jūlijs   SSS Rīgas novada 4. svētku dalībnieku gājiens Rīgā,
1930. gada 29. jūnijs

Muzeju nakts apmeklētājus priecēja foto projekcija ar moto:
Jau ceļā dodas jaunekļi
Uz nākotni.
(Rainis)

Tas ir stāsts par Raiņa lomu lielajā strādnieku sporta kustībā, par vareno siseņu sportu Latvijā, kura apvienoja pāri par sešiem tūkstošiem latviešu, poļu, lietuviešu un ebreju strādnieku jaunatnes, kas izauga par pasaules strādnieku olimpiāžu dalībniekiem un uzvarētājiem Frankfurtē (1925.) un Vīnē (1931.).

Kāpšana Stikla kalnā

Ļāvāmies iztēlei: Zelta zirga mugurā uzkāpām Raiņa radītajā Stikla kalnā ar Antiņa skaidro sirdi.


Vērienīgā Eiropas akcija Latvijā notika jau vienpadsmito reizi, aicinot apmeklētājus iegriezties lielos un mazos muzejos it visur Latvijā. Kā katru gadu Muzeju nakti kuplināja arī citu ar kultūras mantojumu saistītu institūciju sagatavotās programmas. Šogad akcijā piedalījās 136 muzeji un 34 cita profila institūcijas visā Latvijā.

Vairāk par Muzeju nakti var lasīt mājaslapā www.muzeju-nakts.lv.