Radošais un sportiskais Rainis

2015. gada 14. maijā Latvijas Sporta muzejā, atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubileju, ar Raiņa radošo un sportisko garu emigrācijas gados Šveicē iepazīstināja literatūrzinātniece, filoloģijas doktore Gundega Grīnuma.

Interviju ar ilggadēju Raiņa un Aspazijas pētnieci Gundegu Grīnumu var klausīties Latvijas Radio 3 - Klasika raidījumā Mākslinieka darbistabā.

Raksta titulfoto: Rainis (otrajā rindā vidū) ar dažādu sporta biedrību pārstāvjiem, 20. gs. 20. gadi. Autors nezināms.

Pasākuma fotogrāfijas (autore Baiba Lāce, Latvijas Sporta muzejs):

RainisSporto1      RainisSporto2
 Raiņa un Aspazijas pētniece Gundega Grīnuma.    Latvijas Sporta muzeja direktore Agra Brūne.
 RainisSporto3   RainisSporto4 
Gundega Grīnuma un Agra Brūne.   Gundega Grīnuma un pasākuma dalībnieki.
RainisSporto5   RainisSporto6
Pasākuma dalībnieki. 1.rindā no kreisās: Latvijas Sporta
veterānu-senioru savienības prezidents Daumants Znatnajs,
sporta vecmeistare Irma Jaunzeme (vieglatlētika) un
bijusī sporta žurnāliste Aija Kehre.
   No kreisās: Latvijas Sporta muzeja vadošā pētniece
Rita Apine, Raiņa un Aspazijas pētniece Gundega Grīnuma
un Latvijas Sporta muzeja direktore Agra Brūne.
RainisSporto7   RainisSporto8
Gundega Grīnuma un Agra Brūne.   Gundega Grīnuma.